Een duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt in dit nieuwbouwplan, zowel bij de inrichting van de openbare ruimte en de bouw van de woningen.

Dat doen we bijvoorbeeld door de hoeveelheid verharding (straat, stoep) in het plan te minimaliseren en dus ruimte te creƫren voor groen. Ook worden bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en zullen nieuwe bomen worden aangeplant, die bijdragen aan het microklimaat (schaduw en verkoeling). Deze beplanting zal bij voorkeur inheems zijn en bijdragen aan de biodiversiteit van de omgeving.

Regenwater wordt opgevangen in een zogenaamde ‘wadi’, die zich bevindt in het midden van het nieuwbouwproject en zo direct voor een parkachtige omgeving zorgt.

In de omgeving van het plangebied komen onder andere vleermuizen, huismussen, en de steenuil voor. Om deze diersoorten te behouden, bieden we diverse foerageermogelijkheden aan.

  • De combinatie van hagen en bloemrijke graslanden biedt een goed leefgebied voor de huismus.
  • Vanwege de groene inrichting met bomen en hagen ontstaat goed foerageergebied voor vleermuizen.
  • De steenuil heeft baat bij extensief beheerd grasland, met zowel kort als lang kruidenrijk gras als foerageergebied.

Verder zal de straatverlichting geminimaliseerd blijven, zodat er een minimale verstoring op de natuur is.

verhardingtuin

Minimale verharding, ook in tuinen

opvang regenwater

Opvang en infiltratie van regenwater

nectarplanten

Nectarplanten voor de biodiversiteit

insectenkasten

Insectenkasten in de tuin