Voorlopige planning

Voor het nieuwbouwproject hebben we een globale planning opgesteld, die u hieronder vindt. Het is een voorlopige planning, dus hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Inspraak- en informatieronde buurt   –   juni 2020
  • Ontwerp bestemmingsplan   –   3e kwartaal 2020
  • Presentatie bestemmingsplan aan omwonenden  –  3e kwartaal 2020
  • Procedure bestemmingsplan   –  4e kwartaal 2020 t/m 2e kwartaal 2021
  • Start verkoop  –  begin 2021
  • Start bouw  –  na zomer 2021

Plankaart fasering

Het nieuwbouwplan zal naar verwachting in twee fases worden gebouwd. Hieronder kunt u de voorlopige fasering zien door met uw muis over de kaart te gaan.

Fasering
Fase 1 Fase 1 Fase 2

Fase 1

Fase 1

Fase 2