Met het voorlopig stedenbouwkundig plan voor Erve Weltevreden in Wilp ontstaat een nieuwe dorpse uitbreiding van Wilp. Het plan kent verschillende deelgebieden met elk een eigen karakter. Zo is er een dorpsplein, een molenplein en woningen aan de Rijksstraatweg en Binnenweg.

Binnen het plan is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De Rijksstraatweg en de Binnenweg hebben een verschillend karakter. Nieuwe woningen aan de Rijksstraatweg dienen aan te sluiten bij het ‘formele’ karakter van de laan.
  • De Binnenweg heeft een dorpser en kleinschaliger karakter. Aan de noordzijde is de bebouwing dichter, hier passen woningen met een dorpse uitstraling. Naar het zuiden toe wordt de Binnenweg landelijker. Hier passen vrijstaande woningen op ruime kavels. De woningen aan de Binnenweg staat ‘getand’ aan de weg, nieuwe woningen dienen dezelfde oriëntatie te hebben.
  • Woningen aan de noordzijde van het plangebied worden ontsloten via de Binnenweg. Deze woningen staan aan een dorpserf. De bebouwing en inrichting van de openbare ruimte vertonen sterke samenhang om het gevoel van een dorpserf te versterken.
  • De bestaande molenstomp krijgt een markante plek in het plangebied en ligt in het zicht vanaf de Rijksstraatweg. De molenstomp vormt een herkenningspunt aan een centraal pleintje waaromheen tevens woningen gesitueerd zijn.
  • Binnen het plangebied is een oost-west verbinding voor langzaam verkeer aanwezig.
  • Parkeerplaatsen bevinden zich op eigen terrein en geclusterd, zoveel mogelijk uit het zicht en zijn groen ingepast.
  • Waardevolle bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast.

Ontwerp deelgebieden

Het plan Erve Weltevreden is verdeeld in vier deelgebieden, met elk een eigen sfeer en karakter.

Ga met uw muis over de kaart voor meer informatie over de deelgebieden.

Deelgebieden
Deelgebied A Deelgebied B Deelgebied C Deelgebied D

Deelgebied A

Wonen aan een dorpserf

De woningen staan middels een Delftse stoep direct aan het erf, dat een groen karakter krijgt door de grote boomvakken. De verharding loopt door bij de parkeervakken, die subtiel zijn aangeduid. Van belang is tevens een winterharde, groenblijvende, hoge haag als begrenzing van het erf.

Deelgebied B

Wonen rond de molen

De woningen hebben een beperkte voortuin en zijn rond het informele pleintje gesitueerd. Het plein krijgt een eenduidige inrichting waar de auto te gast is. Verhoogde plantvakken en een grote bestaande boom versterken dit karakter en bieden informele zitmogelijkheden.

Deelgebied C

Wonen aan de Rijksstraatweg

De nieuwe woningen aan de Rijksstraatweg vormen de schakel tussen de woningen ten noorden en zuiden van het plangebied. Ze zijn het visitekaartje voor de achterliggende nieuwe buurt. De woningen hebben een royale voortuin (minimaal 6 meter van de voorste erfgrens) en hebben maximaal 2 bouwlagen en een kap. De uitstraling van de woningen bieden veel variatie, net als de bestaande woningen aan de Rijksstraatweg.

Deelgebied D

Wonen aan de Binnenweg

Aan de Binnenweg zijn drie vrije kavels gesitueerd, die passen binnen de landelijke uitstraling van de huidige situatie. De woningen moeten een individuele en landelijke uitstraling krijgen. De ambitie is om de Binnenweg aan de zijde van het plangebied te vergroenen door hier een berm met bomen en enkele langsparkeervakken te realiseren. Parkeervakken zijn uitgevoerd in halfverharding.

Inrichting van het plan

Het plan Erve Weltevreden is ontworpen met een duurzame insteek als uitgangspunt, zowel bij de inrichting van de openbare ruimte en de bouw van de woningen.

Ga met uw muis over de kaart voor meer informatie over de inrichting van en elementen in het stedenbouwkundig plan.

Stedenbouwkundig  plan
Entree Rijkstraatweg Parkeren Parkje Molen Fiets/wandelpad Parkeren en groenzone Dorpse inrichting Parkeren Groenzone Entree Binnenweg Entree Binnenweg Plein bij de Molen Wadi

Entree Rijkstraatweg

Groene entree aan de Rijksstraatweg zijde, die de woningen aan het molenplein ontsluiten.

Parkeren

Parkeren uit het zicht in een zogenaamde parkeerkoffer.

Parkje

Een klein openbaar parkje met een zogenaamde Wadi, natuurlijke opvang van regenwater, die zorgt voor biodiversiteit en een mooie uitstraling in de buurt.

Molen

De bestaande molenstomp wordt tot woning gerestaureerd en blijft behouden in het plan.

Fiets/wandelpad

Een fiets- en voetgangerspad, een zogenaamde langzaam verkeersroute. Geen toegang voor auto's.

Parkeren en groenzone

Parkeren en groenzone aan de zijde van de Binnenweg.

Dorpse inrichting

Een dorpse inrichting met een plein, veel groen en met hoogwaardig materiaalgebruik.

Parkeren

Parkeren uit het zicht, in een zogenaamde parkeerkoffer.

Groenzone

Groene bufferzone

Entree Binnenweg

Aan de Binnenweg bevinden zich twee toegangswegen voor autoverkeer. De woningen rond de Molen zijn ontsloten aan de zijde van de Rijksstraatweg voor auto's en ook toegankelijk voor fietsers en voetgangers via het pad aan de Binnenweg.

Entree Binnenweg

Aan de Binnenweg bevinden zich twee toegangswegen voor autoverkeer. De woningen rond de Molen zijn ontsloten aan de zijde van de Rijksstraatweg voor auto's en ook toegankelijk voor fietsers en voetgangers via het pad aan de Binnenweg.

Plein bij de Molen

In dit deelgebied krijgen de woningen een dorps karakter. Dit bereiken we door de woningen te situeren rondom een een dorpspleintje bij de molen en dorpse materialen toe te passen. Daarnaast draagt de aanwezige molenstomp bij aan het historische karakter van het dorpspleintje en functioneert daardoor als verbijzondering van dit deelgebied.

Wadi

Natuurlijke opvang van regenwater in deze wadi, die in een groenzone langs de entree aan de Rijksstraatweg ligt.